STEMKLACHT

Een stem is een persoonlijke blauwdruk. De klank en het volume van jouw stem vertelt jou en anderen hoe jij bent gestemd. Klinkt jouw stem zoals jij wilt? Geweldig! Maar als jouw stem anders wordt ervaren doordat je iets hoort aan de stem, of als het spreken of zingen anders gaat dan normaal, is er mogelijk sprake van een stemprobleem.

  • Heb jij problemen met je stem, adem of keel?
  • Kost spreken je veel inspanning of ben je moeilijk te verstaan?
  • Ben je schor of hees?
  • Heb je hoestaanvallen of benauwdheidsklachten?
  • Valt jouw stem soms helemaal weg?
  • Gaat het zingen niet (meer) zoals jij wilt of verlies je hoogte?
  • Heb je het gevoel dat er iets in je keel zit?
  • Heb jij stemplooiknobbels of een andere aandoening?

Of er nu lichamelijk iets aan de hand is, je jong bent of oud, veel of weinig je stem gebruikt, veel op het podium staat, lezingen geeft of veel aan de telefoon zit, KLINKT JOUW STEM ZOALS JIJ WILT?je hobby- of professioneel zanger(es) bent, of een gendertransformatie hebt ondergaan… …wanneer jouw stem niet klinkt zoals jij wilt, laat je kwaliteiten van jezelf liggen. En dat is jammer! Ontdek zelf hoe jij met gemak en plezier je eigen stem als instrument kunt bespelen. Vul onderaan deze website het contactformulier in of stuur een mail. Hierna neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Volg Stempraktijk ook via de sociale media:

RIANNE VAN DEN BOOMEN

VAN STEMKLACHT NAAR STEMKRACHTMijn naam is Rianne van den Boomen, logopediste, stemcoach én zangeres. Ik vind de stem een fantastisch instrument en ik ben blij dat ik van de stem mijn specialisatie heb kunnen maken. Ik kan je inspireren om je eigen geluid te laten klinken en ben tevens graag jouw gids op weg van stemklacht naar stemkracht! Daarnaast geef ik met veel plezier zangles en presentatietrainingen.

Om mijn eigen stem te ontwikkelen nam ik zangles bij verschillende zangdocenten, voltooide de logopedieopleiding Utrecht en de vooropleiding zang op het conservatorium in Hilversum. Ik schreef mij in voor vele specifieke stemcursussen en -symposia over de mogelijkheden van stemtherapie. Omdat ik in mijn werk anderen aanzet om zijn/haar stem te beter te laten klinken kan het niet anders dan dat ik ook mijn eigen stem laat klinken. Dat doe ik met heel veel plezier omringd door inspirerende muzikanten in de band: ”Rianne&FRIENDZZ”. We spelen een uitgebreid repertoire en beheersen verschillende genres: van klassiek tot Jazz en het luisterlied. Wij willen anderen stil laten staan, hen ontroeren door onze muzikale klanken. Een geslaagd optreden is een kado voor ons als uitvoerenden!   Voor meer informatie rondom mijn opleidingen en ervaringen verwijs ik graag naar mijn LinkedIn-profiel:

STEMKRACHT

Samen brengen we jouw stem, stemfunctie en stemgebruik in kaart. Er wordt niet alleen gepraat over de stem, maar is er ook aandacht voor het waarnemen en ervaren. Zonder enig oordeel leer je te voelen en horen wat er gebeurt tijdens het spreken en zingen. Zo word jij je bewust van je stembeperkingen en stemmogelijkheden. Ik kijk en luister tijdens het spreken en uitvoeren van bepaalde functies en geef je feedback op wat ik zie en ervaar. Je krijgt van mij ook uitleg over het stemorgaan (de larynx) en de invloed van bijvoorbeeld spanning op je stem. Al deze informatie wordt voor jou zichtbaar en om het inzichtelijk te maken duidelijk op papier getekend en geschreven. Ik luister en kijk met je mee. Ik daag je uit om veranderingen in je stem te horen en zet jou in beweging om je de draai te laten maken naar een gemakkelijkere en vollere stem. Een stem die zo optimaal mogelijk klinkt, zoals jij wilt! Een stem die bij jou past!

Werken aan je stem is niet zwoegen! Stemtherapie en zangles geven energie en zijn een ware fitness voor je lijf!

LAAT JE STEM KLINKEN!

STEMCASUS

Ik wil graag mijn ervaringen uit de praktijk met je delen. Van de situaties die ik in mijn stempraktijk tegenkom worden hier enkele cases uitgelicht. Om privacy redenen zijn de namen van de personen weggelaten!

Een sportieve man van middelbare leeftijd verslikt zich ’s ochtend bij het ontbijt in bed. Het mondt uit in een enorme hoestaanval. Hierna is zijn stem bijna zo goed als weg. Het spreken gaat moeilijk, hij is nauwelijks te verstaan en soms is hij licht in het hoofd. Uit KNO-onderzoek blijkt dat een stemplooi niet meer meetrilt. Hij vraagt of ik iets voor hem kan betekenen. We gaan aan de slag en hij leert op juiste wijze druk te zetten om zijn stemplooien te laten trillen. Het vraagt afstemming. Met te weinig druk, dan gebeurt er niets en komen de stemplooien onvoldoende in beweging. HET LICHAAM ALS INSTRUMENT EN KLANKKASTMet teveel druk schiet de adem zijn doel voorbij, namelijk het in beweging zetten van de stemplooien. Het is fijn te werken aan geluid, je krijgt namelijk direct feedback, je kunt het meteen horen. En het is belangrijk dat meneer zelf hoort waar het geluid en waar het gemak zit. Zijn oren worden zijn stuur naar optimaal geluid. Meneer gaat thuis aan de slag en neemt de oefeningen op in zijn work-out. Hij krijgt inzicht in zijn lichaam als instrument en klankkast. Zijn benauwdheid verdwijnt, hij krijgt meer ruimte in klank en adem. De sessies wordt telkens afgestemd op behoeften. Zijn stem klinkt, zijn kraak is weg, hij kan spelen met volume. Meneer kan zijn geplande lezing voor een volle zaal geven!

Een meisje van 16 maakt op advies van haar zangdocente een afspraak vanwege haar schorre stem. Na het zingen heeft ze een pijnlijke keel. In gezamenlijk overleg met haar, haar zangdocente en ouder wordt haar stemroute in kaart gebracht en uitgevoerd. Ik ga eerst samen met haar op zoek naar meer beweging van het strottehoofd en haar middenrif, zodat ze met meer gemak kan zingen en ze haar stem minder belast. STEMKLACHT WORDT STEMKRACHTOok vindt ze het prettig dat ze in schoolsituaties deze interne beweging kan ervaren. Het geeft haar meer rust en ontspanning. Ze ontdekt hoe ze haar stem vol kan laten klinken, zonder dat dit inspanning kost en ze merkt dat zingen met name in de hoogte gemakkelijker gaat. Haar zang- en spreekstemkwaliteit verbeteren. Het is leuk om te horen dat het op toon zingen automatisch meer vanzelfsprekend is geworden. Hierna gaat ze weer van start met de zangles, haar zangdocente wordt bijgepraat en de stembehandeling bij mij wordt gestopt.

Nog voordat ik mevrouw kom halen hoor ik het al, een voortdurend hoesten vanuit de wachtkamer. Mevrouw hoeft maar niets of maar iets te zeggen of ze moet hoesten. Soms blijft ze in een hoestbui hangen, hierna is mevrouw moe en klinkt haar stem schor en hees. Onderzoeken hebben plaatsgevonden, maar wijzen niet op een mankement.  OPEN JE KEELHaar wens is duidelijk, ze wil van de hoest af. We gaan kijken wat er gebeurt en wanneer. Mevrouw ervaart dat ze haar “keel op slot” kan zetten en voelt deze spanning in haar hele lijf. Ze ervaart dat het ook anders kan en hoe het voelt wanneer er ruimte is in keel en lijf. Ze kan dit gevoel nu benoemen. Thuis gaat ze in tal van situaties hiermee aan de slag en probeert ze zoveel mogelijk door haar neus te ademen. Ze merkt dat ze hierdoor haar hoestprikkel kan ombuigen. Mevrouw is in korte tijd van haar klachten af. Ze ervaart meer rust. Ze is zich bewust van het belang van deze rust en wil dit ook in haar dagelijkse reilen en zeilen meer een plaats geven. Misschien gaat ze op yoga…. aan haar de keus, ik zwaai haar in ieder geval uit.

Mevrouw zocht al een tijdje een koor of een manier om te zingen. Met een kennis komt ze mee naar zangles, misschien is dit wat voor haar? Ze heeft in het verleden gezongen, maar voelt zich ongemakkelijk om zomaar klank te geven. Ze wil met plezier haar stem (her)ontdekken, kan dat..? Natuurlijk kan dat ! We gaan aan de slag, het lijf los maken, inzingen op speelse wijze. Op klank-avontuur, met de groep en individueel.  STEM AF OP JOU STEMAfstemmen, aftasten en uitnodigen om haar stem te laten klinken op de klanken van de piano. Ze hoort en voelt. Ze ervaart het gemak van zingen, de volheid van klank en leert weer te spelen met volume en toonhoogte. “Ik wist niet dat ik zo hoog kon…” En zo blijft ze zich verrassen over haar stem…., op naar tal van mooie liederen om door haar gezongen te worden!

Een 14 jarig meisje met haar moeder zit bij mij aan tafel met de vraag: “ik wil rustiger spreken, maar hoe doe ik dat ?!” Ze vindt dat ze erg snel spreekt, het voorlezen in de klas gaat moeilijk en vaak wordt ze onduidelijk verstaan. Ze voelt steken in haar zij na het eten en is regelmatig duizelig. Ik zie en hoor: weinig beweging in het lijf, de klanken krijgen nauwelijks de ruimte om te klinken. Haar zinnen zijn kort en staccato. Er is weinig toonhoogte. De woorden razen uit haar mond. Aan de slag: spelen en op zoek naar beweging ! Beweging van het strottenhoofd en het middenrif, voelen van trillingen in haar borstkas. We spelen met de klanken en ze ervaart dit als een “fitness voor je lijf”.  GEEF RUIMTE AAN JE STEMEen ontdekking van de weg die de stem in je lijf aflegt. Ze leert hoe ze optimaal gebruik kan maken van haar stem. Ze krijgt meer diepte en er komt lengte in haar geluid. Thuis oefenen om dit nieuwe spiergevoel eigen te maken, in allerlei situatie je stem zo laten klinken zodat het kan beklijven. Na de eerste afspraak merkt ze al dat het voorlezen in de klas rustiger gaat. Ze weet welke kant ze op “”moet”/ kan gaan, de kant waar zich ruimte, beweging en gemak bevindt.

ALGEMENE INFORMATIE

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en zit in de Nederlandse Stemkwaliteitskring, een inspirerende groep stemcollega’s waar informatie wordt gedeeld en gegeven. Ik werk in sommige gevallen samen met collega professionals zoals huisartsen, KNO-artsen, Arbo-artsen en andere medische specialisten zoals longartsen.

Frequentie en duur van de behandeling zijn afhankelijk van de klachten c.q. wensen. Op verwijzing van arts of specialist wordt de logopedische behandeling of stemtherapie in het algemeen door de zorgverzekeraar vergoed. U kunt de voorwaarden bij uw verzekering opvragen.

De tarieven voor logopedie of stemtherapie zijn volgens de NVLF. De tarieven voor zangles (individueel of in groepsverband), training en coaching zijn op aanvraag.

CONTACTINFORMATIE

Stempraktijk Rianne van den Boomen Logopediste | Stemcoach | Zangeres Prinses Marijkelaan 33 4021 EB Maurik 0344-630102 | 06-22425955

CONTACTFORMULIER

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Tarief

Vanaf 2017 heb ik geen contracten meer met zorgverzekeraars.

De vergoeding die u krijgt is per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk van het soort polis wat u heeft.

Bij een restitutiepolis krijgt u 100 % vergoed, bij een naturapolis krijgt u 50-80% vergoed.

In beide gevallen gaan de kosten eerst van het eigen risico af.

U krijgt een factuur, die u kunt inleveren bij uw zorgverzekeraar. 

 

Consult 30 minuten € 40, 00

Motivatie

Dit jaar ga ik de zorgverlenersovereenkomst logopedie met de zorgverzekeraar niet tekenen, hierbij mijn motivatie

In CONTACT zijn met eigen kwaliteitsbewustzijn en verstandigheid gaat niet samen met dit contract. Met kwaliteitsbewustzijn bedoel ik kritisch en open waarnemen, interpreteren, beraadslagen, beoordelen en afwegen van mijn eigen werkzaamheden en handelen.

Ik behoud graag het vermogen en de moed om afwegingen te maken wat in een situatie wenselijk is en wil daar graag mijn verantwoordelijkheid afleggen aan client, verwijzer, zorgverzekeraar en in beraad met geschoolde collega’s.

Ik ben lid van NVLF, geregistreerd in het kwaliteitsregister en maak deel uit van de Landelijke Stemkwaliteitskring en sinds 1989 werkzaam als logopediste.